Website trọn gói

Website trọn gói với thư viện giao diện có sẵn, custom theo yêu cầu trên nền tảng Google, với các ưu điểm:

  • Không tốn chi phí duy trì server/hosting cho website hàng năm.
  • Hổ trợ HTTPS miễn phí, hổ trợ SEO
  • Quản trị dễ dàng bằng tài khoản Gmail
  • Chỉnh sửa, đổi giao diện khác dễ dàng
  • Không cần quản trị Server.